Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah

Ministrstvo za finance Republike Slovenije pripravlja zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah. Kot Ministrstvo za zdravje ob pripravi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, so se tudi na ministrstvu za finance lotili zakona precej površno in uporabili taktiko metanja nepreverjenih in nepovezanih informacij na kup. Taktika, ki se je izkazala kot uspešna na Ministrstvu za zdravje, bi lahko tokrat naredila še večjo škodo, kot jo je naredil ZOUTPI.

 

Kako bodo spremembe vplivale nate v primeru sprejetja tega zakona?

Ministrstvo za finance želi obdavčiti vse tekočine, očitno tudi pol-izdelke (baze, arome…). To pa seveda pomeni, da bo cena tekočin za elektronske cigarete precej poskočila.

 

Kaj pravzaprav pravi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah?

“Po veljavni ureditvi so elektronske cigarete obdavčene glede na volumen polnila, vendar le, če vsebuje nikotin. Obdavčene so torej izključno tekočine z nikotinom, kar je privedlo do manipulacij in izogibanju plačila trošarine tako, da zavezanci ločeno prodajajo tekočino z okusi brez nikotina in posebej tekočino z nikotinom, z namenom, da kupec sam zmeša svojo tekočino iz omenjenih dveh, kar predstavlja problem v smislu izogibanja plačevanju trošarin kot tudi v smislu varnosti za kupca.

Obdavčitev na ravni Unije še ni opredeljena, razširjenost teh izdelkov v celotni Uniji pa je privedla do nacionalnega, različnega urejanja te problematike. Tako je Slovenija leta 2016 s prenovljenim ZTro-1 uvedla obdavčitev elektronskih cigaret, in sicer 0,18 eurov za mililiter polnila, ki vsebuje nikotin. Primerljivo ureditev imajo tudi Portugalska, Švedska, Romunija in Madžarska, večina držav članic pa predpisuje trošarino za mililiter tekočine, ne glede na to, ali vsebuje nikotin ali ne (Finska, Estonija, Ciper, Litva, Latvija, Grčija, Italija, Hrvaška in Poljska). Slednje priporoča tudi Svetovna banka, da se naj trošarinsko obravnavajo vse vrste tekočin za elektronske cigarete, tudi tiste brez nikotina. Pri tekočinah za elektronske cigarete sta sicer možna po opisih Svetovne banke dva pristopa k zastavitvi trošarin, in sicer se lahko s trošarino obdavči količina nikotina v izdelku ali pa volumen tekočine, ne glede na to, ali ta vsebuje nikotin ali ne. V kolikor se obdavči samo tekočine z nikotinom, spregledamo dejstvo, da so za mladostnike privlačne predvsem različne arome in da ne posegajo po teh izdelkih prvenstveno zaradi nikotina, spregledamo pa tudi dejstvo, da tudi elektronske cigarete brez nikotina vsebujejo zdravju škodljive snovi (aerosoli) in je zato razumno in smiselno, da se tudi zanje predpiše trošarina.

To, da za tekočine brez nikotina ni predpisana trošarina, je tudi v nekaterih drugih državah privedlo do izogibanja obdavčitvi na način, da se je posebej prodajalo tekočino z okusi brez nikotina in posebej tekočino z nikotinom z namenom, da kupec iz obeh sam zmeša svojo tekočino. Svetovna banka ugotavlja, da so se s tem prodajalci izognili do 95 % davka.

Pri obdavčitvi glede na vsebnost nikotina lahko problem predstavlja tudi to, da vsebnost nikotina ni vedno jasna ali pa je na izdelku navedena v ravneh, ki odstopajo od dejanskih, zato lahko pride do problemov pri izvajanju tovrstne obdavčitve. Obdavčitev, osnovana na vsebnosti nikotina, bi imela predvsem cilj, da odvrača od uporabe tekočin z zelo visokimi vsebnostmi nikotina, vendar pa je potrebno pri tem poudariti, da zakon ki ureja omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov že omejuje dovoljeno vsebnost nikotina na največ 20 mg na ml, kar zmanjšuje smiselnost takega pristopa. V izogib manipulacijam in izogibanju plačila trošarine se s spremembo 85. člena ZTro-1 predlaga obdavčitev vseh vrst tekočin za elektronske cigarete, ne glede na to, ali vsebujejo nikotin ali ne, kar pomeni uvedbo trošarine na volumen tekočine.

V kolikor bi se ohranila trošarina le za tekočine z nikotinom (ne glede na to, ali so trošarine predpisane za mililiter tekočine ali na vsebnost nikotina), bi tekočine brez nikotina ostale cenejše in tako se ne bi dosegel cilj – zmanjšanje poseganja mladostnikov in mladih po elektronskih cigaretah.”

 

Ali se trgovci res izogibamo plačilu trošarin?

Gremo razčlenit nekaj stavkov in trditev. Ministrstvo za finance pravi “Obdavčene so torej izključno tekočine z nikotinom, kar je privedlo do manipulacij in izogibanju plačila trošarine tako, da zavezanci ločeno prodajajo tekočino z okusi brez nikotina in posebej tekočino z nikotinom, z namenom, da kupec sam zmeša svojo tekočino iz omenjenih dveh, kar predstavlja problem v smislu izogibanja plačevanju trošarin kot tudi v smislu varnosti za kupca.”

Dajmo razjasnit – prav noben trgovec v Sloveniji ne manipulira in se ne izogiba plačilu trošarine! Proizvajalci so se odločili, da bodo tržišču ponudili izdelke, ki ne vsebujejo nikotina, da bi s tem zadovoljili in se prilagodili nerealnim in neargumentiranim zahtevam zakonov, ki so uvrstili elektronsko cigareto med tobačne izdelke. Omenjati varnost kupca je manipulativno in zavajajoče – kako lahko govorimo o varnosti kupca, ko pa je trenutno situacijo, z nepoznavanjem materije in z željo pomoči tobačni industriji, povzročil WHO (World Health Organization) in naše Ministrstvo za zdravje! Sprememba zakona bo privedla do tega, da bodo uporabniki posegali po nepreverjenih izdelkih na spletu – je to tista skrb države za zdravje državljanov, ki jo omenjate?

Trgovcem je lažje, bolj varno in celo ceneje prodajati tekočine, ki že vsebujejo nikotin! Zakaj? Ker dejansko skrbimo za varnost naših kupcev! Ne želimo, da bi kupec moral kakorkoli posegati v kupljen izdelek. Želimo, da ima možnost kupiti končen izdelek s točno odmerjeno količino nikotina.

 

Koliko je Ministrstvo za finance preverilo informacije, ki so jih zapisali?

Ne preveč! Gremo po vrsti… Po (ne prav preveč) preverjenih informacijah Ministrstva za finance imajo podobno ureditev kot pri nas tudi Portugalska, Švedska, Romunija in Madžarska. Res? Seveda, Portugalska, Švedska, Romunija in Madžarska ima trošarino na tekočine z nikotinom! Drži, te države imajo podobno ureditev kot mi.

Težava nastane pri tistem drugem delu “večina držav članic pa predpisuje trošarino za mililiter tekočine, ne glede na to, ali vsebuje nikotin ali ne (Finska, Estonija, Ciper, Litva, Latvija, Grčija, Italija, Hrvaška in Poljska)”. LAŽ! Samo in izključno Ciper, Grčija, Italija in Latvija imajo predpisano trošarino na mililiter tekočine, ne glede na to, ali vsebuje nikotin ali ne!

Laž je tudi, da “večina držav članic predpisuje trošarino za mililiter tekočine”, saj od 27ih držav Evropske unije, samo 13 sploh predpisuje trošarino na tekočine za elektronske cigarete z nikotinom. Razen seveda, če jaz besedo “večina” razumem popolnoma napačno, za kar bom krivil svojo osnovnošolsko učiteljico slovenščine. Od 27ih držav članic EU in 31ih držav na prostoru Evrope (v moji tabeli spodaj), pa samo 4 predpisujejo trošarino na tekočine za elektronsko cigareto brez nikotina!

Spoštovani pripravljalci “Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah”, spodaj prilagam preglednico, ki vam bo pomagala tam, kjer ste do sedaj naključno nametali skupaj nekaj imen držav:

Informacije v tabeli sem prejel od poslovnih partnerjev in od gospoda Google-a, ki se ga lahko vpraša prenekatero neumnost, preden se jo zapakira v predlog zakona!

 

Ministrstvo za finance po vzgledu iz Ministrstva za zdravstvo, za sprejemanje zakonov uporablja mladino?

Da uporabljajo podobno taktiko kot Ministrstvo za zdravstvo ne bom izgubljal besed. Zapisali so, da “Za mladostnike privlačne predvsem različne arome in da ne posegajo po teh izdelkih prvenstveno zaradi nikotina”.

Peljal vas bom na članek Otroci, naše najmočnejše orožje, ki sem ga pisal časa nazaj. Nesmiselno je ponovno načeti že zdavnaj predelano temo. Dodam lahko mogoče samo prošnjo, da bi se povezali z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in nekoliko več časa in denarja namenili izobraževanju mladine, kot pa sprejemanju nesmiselnih zakonov.

Kot ste sami omenili, v Sloveniji obstoja zakon o omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki že omejuje stopnjo nikotina, pozabili pa ste, da omejuje tudi prodajo mladoletnim osebam, “kar zmanjšuje smiselnost takega pristopa” (vaše besede)!

 

Kakšen je moj predlog?

Kolikor sem uspel na hitro pregledati dokumente objavljene na World Bank, so na Ministrstvu za finance, večino vsebine kar kopirali iz “delovnih zapiskov” pod imenom “E-cigarettes: Use and taxation“. Ponovno se nihče ni ukvarjal z dejansko problematiko ali raziskovanjem teme, ki je še kako zanimiva.

Če bo le kdo poslušal, bi pristavil svojih 50 centov: Namesto stopiti na prve tri stopničke pri obdavčevanju elektronske cigarete, se dajmo postaviti raje na prve tri pri zmanjšanju konzumiranja tobačnih izdelkov in alkohola. Nobene potrebe ni po tem, da bi bili ponovno bolj papeški od papeža – bodimo raje država, ki denar vlaga v izobraževanje mladine, ki s smiselnimi zakoni zmanjšuje porabo tobačnih izdelkov (kar elektronska cigareta NI) in ki se vsake toliko loti težave alkohola (na kar smo v naši državi že časa nazaj pozabili).

Bodimo navsezadnje država, ki razume pojem “zmanjševanja škode” in uvršča elektronsko cigareto med izdelke, ki bodo (tako kot so že) kadilcem omogočili, da se končno lahko rešijo svoje nevarne razvade.

 

Uporabnike elektronske cigarete bi pozval, da pustijo svoj komentar na eUpravi. Čas za oddajo komentarjev je do 05.11.2020, torej pohitite. Predlog zakona in oddajo komentarjev najdes na tem naslovu.

 

 

 

OPOZORILO: Razen navajanja raziskav in rezultatov, opravljenih in pridobljenih s strani strokovnjakov in raziskovalcev, do katerih boste našli povezave v članku, so vse ostale informacije izražanje mojega osebnega mnenja in nikakor niso namenjene promociji elektronske cigarete. V Sloveniji se elektronska cigareta uvršča med tobačne in povezane izdelke in se kot takšna ne sme oglaševati, njena uporaba pa se ne sme promovirati kot način odvajanja od kajenja.

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja